We hebben veel bezoekers mogen verwelkomen op onze eigen stand op de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.
Er blijkt (gelukkig) veel vraag te zijn naar pragmatische en eenvoudig te gebruiken oplossingen zoals MijnStoringsMelder.
Ons product MijnStoringsMelder was ook terug te vinden op het noviteitenplein van de vakbeurs Facilitair:
Ons stand gemist tijdens uw beursbezoek? Vraag de factsheet op of neem contact op met ons via mijnstoringsmelder@connata.nl of telefonisch via 085 – 0656761.
#MijnStoringsMelder #gebouwbeheer #innovatie #storingsapp #storingsmelder #vastgoedbeheer