Default parameters in Puppet

In deze blogpost zullen we een aantal eenvoudige basismethoden bekijken over het omgaan met default waarden in profielen en (defined) resources in Puppet. Ook zal ik een aantal algemene richtlijnen met betrekking tot de naamgeving van parameters behandelen alsmede een...