Wat ga ik verdienen?

Het Connata 70%-30% model toegelicht

Als Connata Consultant ontvang je een vast salaris. Dit vaste salaris is afhankelijk van je ervaring en je wijze van vervoer (wel of geen leaseauto).
Naast je vaste salaris ontvang je een bonus. Deze bonus is gelijk aan 70% van de door jou behaalde omzet minus alle kosten direct gerelateerd aan de jou. Die kosten zijn het reeds uitgekeerde salaris, werkgeverloonbelasting, pensioenlasten, leaseauto, opleidingen, enz.

Scenario 1 – Medior Consultant

Verwacht aantal declarabele uren/jaar

1700

Verwacht uurtarief

€ 60 (excl.BTW)

Totale beloning bestemd voor werknemer (70%)

€ 71.400

AF: loonbelasting werkgeverdeel

€ 15.400

Brutoloon werknemer/maand

€ 2.500

Leaseauto/jaar

€ 9.000

Jaarinkomen vast (incl. vakantiegeld)

€ 32.500

Geschatte bonus na 12 maanden

€ 12.000

Verwacht totaal (vast+bonus+auto+pensioen)

€ 56.000

 

Scenario 2 – Senior Consultant

Verwacht aantal declarabele uren/jaar

1700

Verwacht uurtarief

€ 85 (excl.BTW)

Totale beloning bestemd voor werknemer (70%)

€ 101.150

AF: loonbelasting werkgeverdeel

€ 20.500

Brutoloon werknemer/maand

€ 3.500

Reiskosten/jaar (eigen auto en/of per trein)

€ 6.000

Jaarinkomen vast (incl. vakantiegeld)

€ 45.500

Geschatte bonus na 12 maanden

€ 29.000

Verwacht totaal (vast+bonus+pensioen)

€ 78.000

30% van je omzet gaat naar Connata voor de kosten (personeel, pand, overhead, buffer, enz.) die we maken en onze inspanningen op het gebied van sales en administratie.

Het voordeel van de 70%-30% aanpak is dat je als werknemer ook wat terugziet van je eigen extra inspanningen, maar daarnaast toch verzekerd bent van een vast inkomen bij ziekte of als je tijdelijk even geen project hebt.