Nieuwsbrief 2021-05

Afgelopen weekend is er weer een nieuwe release van MijnStoringsMelder geïnstalleerd.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

Betere ondersteuning van diakritische tekens
Diakritische tekens zijn letters met een accent of trema. Enkele voorbeelden: ç è é ë ï ö.
MijnStoringsMelder ondersteunt nu diakritische tekens bij bulkimport of bij het handmatig toevoegen van een gebruiker.

Vereenvoudigde checkbox selectie
Bij de melden van een storing kan de melder ook de storingscategorie opgeven. Dat gebeurt door het aanklikken van een checkbox.
Nu is het ook mogelijk om de checkbox te selecteren door op de tekst te klikken.

In het bovenstaande voorbeeld kan de melder klikken op de checkbox óf op de tekst ‘Elektra’ om daarmee ook de storingscategorie te selecteren.
Dit verhoogt het gebruiksgemak met name bij het melden van een storing op een mobiele telefoon.

Automatisch toevoegen van bijlagen bij bulkimport
Bulkimport is de eenvoudigste manier om nieuwe QR-code stickers toe te voegen. Het was al mogelijk om een gebruikersaccount aan te maken voor de gebouweigenaar van die QR-code(s).
Nieuw is dat het nu mogelijk is om aan elk aangemaakt gebruikersaccount automatisch een begeleidende tekst en bijlage(n) toe te sturen.
Hiermee vereenvoudigt u het enrollment proces zodat u hier minder tijd aan hoeft te besteden.

Tot slot nog een hardnekkige bug die is opgelost in deze release. Het kwam wel eens voor dat als iemand een QR-code ging inscannen, en daarna een andere QR-code, dat toen weer de eerste QR-code werd getoond. Om het moeilijker te maken: dit probleem trad niet bij elke mobiele telefoon op. Op een iPhone 6 en 11 ging dit altijd goed, terwijl op een iPhone 8 het vaak misging.
Gelukkig is de fout gevonden en herstelt!