MijnStoringsMelder zorgt voor het kunnen melden van de storing (via de QR-codes) en het beheren van de storingsmelding.
U dient zelf afspraken te hebben gemaakt met reparateurs. Vanuit MijnStoringsMelder kunt u die reparateurs dan informeren over een nieuwe storing.
MijnStoringsMelder is onafhankelijk waardoor het geen contracten heeft met reparateurs of monteurs.
U kunt dus gebruik blijven maken van uw eigen bestaande reparateurs.