Nee, dat is niet nodig.
U kunt gebruik blijven maken van uw eigen bestaande reparateurs.
MijnStoringsMelder faciliteert alleen het melden van storing en het doorzetten daarvan naar uw (bestaande) reparateurs.